Všetko pre dôstojnú poslednú rozlúčku


- prevoz zosnulého

- úprava zosnulého (umytie, oblečenie, úprava vizáže) podľa želania pozostalej rodiny

- ponuka rakiev, vencov, kvetinovej výzdoby, sviečok, ružencov, svätých obrázkov

- vybavenie potrebných dokladov na matričnom úrade

- vykopanie hrobu a úkony spojené s uložením do hrobu

- výroba parte a jeho zverejnenie na vývesných miestach

- zabezpečenie cirkevného alebo občianskeho obradu

- zabezpečenie spevu a dychovej reprodukovanej hudby

- dovoz a odvoz kvetinovej výzdoby

- celá organizáciu a vykonanie poslednej rozlúčky ako aj vybavenie formalít s ňou spojených

- úprava hrobového miesta po poslednej rozlúčke

- potvrdenie pre zamestnávateľa o účasti na smútočnom obrade

- vybudovanie hrobovej obruby