Všetko pre dôstojnú rozlúčku

Stratou milovanej, blízkej osoby zažije pozostalá rodina silné emociálne vypätie, ktorého prirodzenou reakciou je zármutok. I napriek zármutku je potrebné postarať sa o dôstojnú poslednú rozlúčku s milovanou osobou. Aby sme rodinu aspoň čiastočne odbremenili už aj tak od veľkého stresu, ponúkame vám pomoc vo forme kompletných pohrebných služieb.